Programy unijne

15,3 mln zł z UE na rozwój klastrów
(Farmer 2011 nr 3, s. 15)

Podmioty zainteresowane tworzeniem i rozwojem klastrów w rejonie Polski Wschodniej mogą zdobyć 15,3 mln zł z Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że wnioski konkursowe o dotacje można składać od 1 lutego do 29 kwietnia 2011 roku. O fundusze mogą się starać koordynatorzy klastrów z terenu pięciu województw objętych tym programem: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Można je zdobyć m.in. na funkcjonowanie biura klastra, organizację i rozwój klastra, opracowanie strategii rozwoju, strategii marketingowej i zagraniczne misje branżowe. Wysokość dofinansowania może wynieść do 90 proc. wartości projektu. Jest to drugi taki konkurs z programu Rozwój Polski Wschodniej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Rynki Rolne

Drogie zboża
(Farmer 2011 nr 3, s. 17)

Odnotowano znaczny wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej w kontraktach terminowych, które przekroczyły poziom tysiąca zł za tonę. W przypadku pszenicy paszowej zaobserwowano tendencję spadkową. Poszukiwane są natomiast zboża jakościowe. Według prognoz podobna sytuacja ma się zdarzyć w nowym sezonie. W przypadku prawdopodobnego dalszego zwiększenia zapotrzebowania na to zboże w skali globalnej presja na ceny zbóż pozostanie duża. Według analityków ceny pszenicy konsumpcyjnej w 2011 r. nie spadną, pomimo iż Międzynarodowa Rada Zbożowa podniosła szacunki globalnych zbiorów pszenicy w sezonie 2010/2011 do 647 mln ton.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

W sadzie

Mało udany rok 2010 w uprawach ekologicznych / Zygmunt S. Grzyb
(Sad Nowoczesny 2011 nr 1, s. 38-39)

Wnioski na temat oceny sezonu wegetacyjnego wyciągnięto głównie na podstawie obserwacji ekologicznego sadu doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa w Nowym Dworze. Rośnie w nim szeroka gama odmian ważnych gatunków drzew owocowych polecanych także do uprawy w sadach towarowych. Niskie plony zanotowano nie tylko w uprawach ekologicznych, ale i tradycyjnych.

Do czynników ograniczających efektywność produkcji w ubiegłym sezonie można zaliczyć zbyt niskie temperatury w okresie zimowym i przymrozki wiosenne, jak również nasilenie występowania chorób i szkodników. Nie bez znaczenia dla kondycji roślin była też ilość i rozkład opadów, jakie wystąpiły latem i wczesną jesienią.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Uprawa i nawożenie roślin

Mniej polskich odmian / Jakub Siwiak
(Tygodnik Rolniczy 2011 nr 4, s. 25-26)

W latach 2006-2008 powierzchnia zasiewów jęczmienia jarego zajmowała ponad 1 mln ha. Rok później uległa ona zmniejszeniu o 9,8 proc. i wyniosła 0,93 mln ha. W 2010 roku do Krajowego Rejestru zostało wpisanych sześć nowych odmian tego zboża: cztery typu browarnego: Afrodite, Bordo, Henrike i KWS Aliciana) oraz dwie pastewne (KWS Olof i Suweren), natomiast aż czternaście zostało skreślonych: sześć typu browarnego (Annabell, Barke, Brenda, Johan, Scarlett i Sezam) oraz osiem pastewnych (Bies, Orthega, Rabel, Rataj, Refren, Rodos, Start i Rastik). Większość z nich pochodziła z hodowli polskiej. Obecnie w Rejestrze figuruje 45 odmian jęczmienia jarego (29 typu browarnego i 16 typu pastewnego).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Żywienie i choroby zwierząt

Kokcydioza – wiemy wciąż za mało
(Poradnik Rolniczy 2011 nr 4, s. 16)

Kokcydioza to choroba wywoływana przez pasożytnicze pierwotniaki – Isospora suis. Z 13 gatunków kokcydii, ten jest najbardziej niebezpieczny dla prosiąt. Pasożyty bytują w jelicie cienkim upośledzając prawidłowe trawienie oraz wchłanianie substancji pokarmowych, ponieważ wnikają do komórek nabłonka jelita i powodują zanik kosmków jelitowych. Typowe dla kokcydiozy objawy, czyli biegunka, słaba kondycja i nastroszona szczecina zwierzęcia, łączone są zazwyczaj z innymi infekcjami. Występują najczęściej między 8 a 15 dniem życia prosiąt, – dlatego choroba nazywana jest „biegunką dnia dziesiątego”.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...

Środowisko naturalne

Jeleniowate – nowe gatunki w polskiej produkcji zwierzęcej / Radosław Kożuszek
(Poradnik Gospodarski 2011 nr 1, s.23-26)

Obok licznych ferm bażantów i kuropatw w Polsce zaczynają się tworzyć gospodarstwa utrzymujące zwierzęta jeleniowate, do których zalicza się jelenie europejskie i daniele. Dziczyzna z hodowli fermowej charakteryzuje się wyjątkowym smakiem, kruchością i delikatnością. Jest to mięso chude o dużej zawartości białka oraz mikro i makroelementów. Zapotrzebowanie rynku polskiego na tego typu mięso przewyższa podaż, a znaczna jego ilość jest eksportowana głównie do krajów Europy Zachodniej.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Czytaj więcej...